ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN 2015

Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu
telah dipersijilkan oleh Ketua Audit Malaysia
kerana telah melaksanakan sistem
pengurusan Kewangan berdasarkan
Indeks Akauntabiliti Tahun 2015.


Kembali Ke Menu

Program Kualiti
Halaman Lain