...


 

Bagi mempercepatkan proses pendaftaran kes, pelanggan terlebih dahulu boleh mengambil dan menaip semula borang-borang yang berkaitan sebelum datang membuat pendaftaran ke kaunter kami di Aras 1, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu. Para pelanggan bolehlah memuat turun contoh borang dalam segmen ini untuk dijadikan panduan.

 

PEMBUBARAN PERKAHWINAN :

 1. Permohonan Perceraian
 2. Tuntutan Khulu' / Tebus Talaq
 3. Permohonan Perceraian Di Bawah Takliq
 4. Permohonan Pengesahan Perceraian
 5. Permohonan Pengesahan Rujuk
 6. Tuntutan Fasakh
 7. Tuntutan Sabitan Isteri Nusyuz

 

 

TUNTUTAN NAFKAH :

 1. Tuntutan Nafkah Anak
 2. Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak
 3. Tuntutan Membatalkan Perintah Nafkah Anak
 4. Tuntutan Nafkah Isteri
 5. Tuntutan Nafkah Iddah
 6. Tuntutan Mutaah

 

 

TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN / HIBAH / WASIAT :

 1. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Bercerai Semasa Hidup)
 2. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Kematian)
 3. Tuntutan Hibah
 4. Tuntutan Pengesahan Wasiat
 5. Permohonan Pelantikan Penjaga Diri Dan Harta

 

 

PERKAHWINAN :

 1. Permohonan Kebenaran Berkahwin Wali Hakim
 2. Permohonan Kebenaran Berpoligami
 3. Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
 4. Tuntutan Faraq Nikah
 5. Tuntutan Isteri Kembali Taat
 6. Tuntutan Hutang Mas Kahwin
 7. Tuntutan Wali Engkar

 

 

FARAID :

 1. Permohonan Sijil Faraid (Selapis)
 2. Permohonan Sijil Faraid (Berlapis)
 3. Afidavit Persetujuan Serahan Kenderaan Untuk Faraid

 

TUNTUTAN HAK JAGAAN ANAK :

 1. Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak

 

 

LAIN-LAIN KES

 1. Borang MS27 Bagi Kes Sebelah Pihak Sahaja
 2. Borang MS27 Bagi Kes Dua Belah Pihak

 3. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem
  (Pemohon melantik diri sendiri - sebagai plaintif kes induk)

 4. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem
  (Pemohon melantik orang lain - sebagai plaintif kes induk)

 5. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem
  (Pemohon melantik diri sendiri - sebagai defendan kes induk )

 

 

 

 

 

LAIN-LAIN KES

 1. Permohonan Pengesahtarafan Anak
 2. Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
 3. Permohonan Menghidupkan Semula Kes
 4. Permohonan Semakan
 5. Permohonan Penyampaian Saman Luar Bidang Kuasa
 6. Permohonan Melanjutkan Tempoh Rayuan
 7. Permohonan Memulakan Prosiding Baru Bagi Kes Yang Ditarik Balik
 8. Permohonan Mendapatkan Perintah Bertulis
 9. Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Untuk Mendakwa Membela Sebagai Orang Miskin
 10. Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab
 11. Afidavit Jawapan
 12. Saman Penghutang Penghakiman
 13. Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Semakan

 

 

PENYATA PEMBELAAN

1. Pernyataan Pembelaan

 

PERHATIAN : Semasa membuat pendaftaran kes, sila bawa bersama 2 salinan bagi setiap helaian borang-borang, 1 salinan kad pengenalan pemohon ( bagi semua kes ), 1 salinan surat nikah / cerai (bagi kes pengesahan perkahwinan / perceraian), 1 salinan surat mati dan kad pengenalan ahli waris ( bagi kes faraid ), dan 1 salinan slip gaji ( bagi permohonan kebenaran berpoligami). Sebarang pertanyaan, sila hubungi Mahkamah Syariah di talian 09-6232323....
Malaysia
...
JKSM
...
MAMPU
...
JPA
...
SUK Terengganu
...
JKSN Johor
...
JKSN Pulau Pinang
...
JKSN Kedah
...
JKSN SELANGOR
...
JKSN PERLIS
...
JKSN Perak
...
HRMIS