...


 

Bagi mempercepatkan proses pendaftaran kes, pelanggan terlebih dahulu boleh mengambil dan menaip semula borang-borang yang berkaitan sebelum datang membuat pendaftaran ke kaunter kami di Aras 1, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu. Para pelanggan bolehlah memuat turun contoh borang dalam segmen ini untuk dijadikan panduan.

1. Permohonan Pengesahan Perkahwinan
2. Permohonan Perceraian
3. Permohonan Perceraian Di Bawah Taklik
4. Permohonan Pengesahan Lafaz Cerai
5. Permohonan Pengesahan Rujuk
6. Permohonan Pengesahtarafan Anak
7. Permohonan Wali Hakim
8. Permohonan Kebenaran Berpoligami
9. Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
10. Permohonan Sijil Faraid (Selapis)
11. Permohonan Sijil Faraid (Berlapis)
12. Permohonan Menghidupkan Semula Kes
13. Permohonan Semakan
14. Permohonan Penyampaian Saman Luar Bidang Kuasa
15. Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
16. Permohonan Melanjutkan Tempoh Rayuan
17. Permohonan Membatalkan Perintah Nafkah Anak
18. Permohonan Memulakan Prosiding Baru Bagi Kes Yang Ditarik Balik
19. Permohonan Mendapatkan Perintah Bertulis
20. Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Untuk Mendakwa Membela Sebagai Orang Miskin
21. Tuntutan Fasakh
22. Tuntutan Faraq Nikah
23. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Bercerai Semasa Hidup)
24. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Kematian)
25. Tuntutan Hibah
26. Tuntutan Hutang Mas Kahwin
27. Tuntutan Isteri Kembali Taat
28. Tuntutan Khulu'
29. Tuntutan Mutaah
30. Tuntutan Nafkah Isteri
31. Tuntutan Nafkah Eddah
32. Tuntutan Nafkah Anak
33. Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak
34. Tuntutan Pengesahan Wasiat
35. Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab
36. Tuntutan Sabitan Nusyuz
37. Tuntutan Perubahan Hak Jagaan Anak
38. Tuntutan Hadhanah
39. Afidavit Jawapan Baru
40. Afidavit Persetujuan Serahan Kenderaan Faraid
41.Saman Penghutang Penghakiman
42. Pernyataan Pembelaan
43. Borang MS27 Bagi Kes Sebelah Pihak Sahaja
44. Borang MS27 Bagi Kes Dua Belah Pihak
45. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem (Pemohon melantik diri sendiri - sebagai plaintif kes induk)
46. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem (Pemohon melantik orang lain - sebagai plaintif kes induk)
47. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem (Pemohon melantik diri sendiri - sebagai defendan kes induk )
48. Perlantikan Kuasa Mentadbir Harta Pusaka


PERHATIAN : Semasa membuat pendaftaran kes, sila bawa bersama 2 salinan bagi setiap helaian borang-borang, 1 salinan kad pengenalan pemohon ( bagi semua kes ), 1 salinan surat nikah / cerai (bagi kes pengesahan perkahwinan / perceraian), 1 salinan surat mati dan kad pengenalan ahli waris ( bagi kes faraid ), dan 1 salinan slip gaji ( bagi permohonan kebenaran berpoligami). Sebarang pertanyaan, sila hubungi Mahkamah Syariah di talian 09-6232323.

...
Malaysia
...
JKSM
...
MAMPU
...
JPA
...
SUK Terengganu
...
JKSN Johor
...
JKSN Pulau Pinang
...
JKSN Kedah
...
JKSN SELANGOR
...
JKSN PERLIS
...
JKSN Perak
...
HRMIS