Borang-Borang

Bagi mempercepatkan proses pendaftaran kes, pelanggan terlebih dahulu boleh mengambil dan menaip semula borang-borang yang berkaitan sebelum datang membuat pendaftaran ke kaunter kami di Aras 1, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.

Para pelanggan bolehlah memuat turun contoh borang dalam segmen ini untuk dijadikan panduan.

1. Permohonan Pengesahan Perkahwinan
2. Permohonan Perceraian
3. Permohonan Perceraian Di Bawah Taklik
4. Permohonan Pengesahan Lafaz Cerai
5. Permohonan Pengesahan Rujuk
6. Permohonan Pengesahtarafan Anak
7. Permohonan Wali Hakim
8. Permohonan Mengesahkan Suatu Akad Nikah Perkahwinan Poligami
9. Permohonan Kebenaran Berpoligami
10. Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
11. Permohonan Sijil Faraid (Selapis)
12. Permohonan Sijil Faraid (Berlapis)
13. Permohonan Menghidupkan Semula Kes
14. Permohonan Semakan
15. Permohonan Penyampaian Saman Luar Bidang Kuasa
16. Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
17. Permohonan Melanjutkan Tempoh Rayuan
18. Permohonan Membatalkan Perintah Nafkah Anak
19. Permohonan Memulakan Prosiding Baru Bagi Kes Yang Ditarik Balik
20. Permohonan Mendapatkan Perintah Bertulis
21. Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Untuk Mendakwa Membela Sebagai Orang Miskin
22.
Tuntutan Fasakh
23. Tuntutan Faraq Nikah
24. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Bercerai Semasa Hidup)
25. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Kematian)
26. Tuntutan Hibah
27. Tuntutan Hutang Mas Kahwin
28. Tuntutan Isteri Kembali Taat
29. Tuntutan Khulu'
30. Tuntutan Mutaah
31. Tuntutan Nafkah Isteri
32. Tuntutan Nafkah Eddah
33. Tuntutan Nafkah Anak
34. Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak
35. Tuntutan Pengesahan Wasiat
36. Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab
37. Tuntutan Sabitan Nusyuz
38. Tuntutan Perubahan Hak Jagaan Anak
39. Tuntutan Hadhanah
40. Afidavit Jawapan Baru
41. Afidavit Persetujuan Serahan Kenderaan Faraid
42.Saman Penghutang Penghakiman
43. Pernyataan Pembelaan
44. Borang MS27 Bagi Kes Sebelah Pihak Sahaja
45. Borang MS27 Bagi Kes Dua Belah Pihak
46. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem (Pemohon melantik diri sendiri - sebagai plaintif kes induk)
47. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem (Pemohon melantik orang lain - sebagai plaintif kes induk)
48. Permohonan Pelantikan Penjaga Ad-Litem (Pemohon melantik diri sendiri - sebagai defendan kes induk )
49. Perlantikan Kuasa Mentadbir Harta Pusaka

PERHATIAN : Semasa membuat pendaftaran kes, sila bawa bersama 2 salinan bagi setiap helaian borang-borang, 1 salinan kad pengenalan pemohon ( bagi semua kes ), 1 salinan surat nikah / cerai (bagi kes pengesahan perkahwinan / perceraian), 1 salinan surat mati dan kad pengenalan ahli waris ( bagi kes faraid ), dan 1 salinan slip gaji ( bagi permohonan kebenaran berpoligami). Sebarang pertanyaan, sila hubungi Mahkamah Syariah di talian 09-6232323.

Kemaskini Terakhir Segmen Ini : 08 Jun 2016.