Borang-Borang

Bagi mempercepatkan proses pendaftaran kes, pelanggan terlebih dahulu boleh mengambil dan menaip semula borang-borang yang berkaitan sebelum datang membuat pendaftaran ke kaunter kami di Aras 1, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.

Para pelanggan bolehlah memuat turun contoh borang dalam segmen ini untuk dijadikan panduan.

1. Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
2. Permohonan Kebenaran Berpoligami
3. Permohonan Ex-Parte
4. Tuntutan Fasakh ( Baru )
5. Tuntutan Harta Sepencarian
6. Tuntutan Isteri Kembali Taat
7. Tuntutan Khulu'
8. Permohonan Menghidupkan Semula Kes
9. Tuntutan Muta'ah
10. Tuntutan Nafkah Eddah
11. Tuntutan Nafkah Isteri
12. Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab
13. Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
14. Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai ( Baru )
15. Permohonan Pengesahan Ruju'
16. Perakuan Segera
17. Permohonan Perceraian ( Baru )
18. Permohonan Perlantikan Kuasa Mentadbir
19. Permohonan Sijil Faraid (Selapis) ( Baru )
20. Permohonan Sijil Faraid (Berlapis)
21.
Permohonan Pengesahan Cerai Taklik ( Baru )
22. Tuntutan Hadhanah
23. Tuntutan Nafkah Anak
24. Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak/ Isteri
25. Tuntutan Wali Engkar
26. Permohonan Wali Hakim / Wali Am ( Baru )
27. Borang MS42 (Permintaan Untuk Mendapatkan Saman Penghutang Penghakiman)
28. Borang MS45 (Notis Penghakiman)
29. Borang MS46 (Perintah Pengkomitan)
30. Borang Pengesahan Suatu Akad Nikah Perkahwinan
31.Borang Permohonan Penyampaian Luar Bidang Kuasa ( Sekiranya pihak defendan/responden berada diluar Negeri Terengganu, sila sertakan bersama 2 salinan borang ini ).
32. Borang Permohonan Bantuan Pendahuluan Nafkah SBSK JKSTR Maidam
33. Borang Aduan SBSK
34. Borang Permohonan Melanjutkan Tempoh Rayuan
35. Borang Permohonan Memulakan Prosiding Baru Bagi Kes Yang Di Tarik Balik
36. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Untuk Mendakwa Membela Sebagai Orang Miskin
37. Borang Permohonan Mendapatkan Perintah Bertulis

PERHATIAN : Semasa membuat pendaftaran kes, sila bawa bersama 2 salinan bagi setiap helaian borang-borang, 1 salinan kad pengenalan pemohon ( bagi semua kes ), 1 salinan surat nikah / cerai (bagi kes pengesahan perkahwinan / perceraian), 1 salinan surat mati dan kad pengenalan ahli waris ( bagi kes faraid ), dan 1 salinan slip gaji ( bagi permohonan kebenaran berpoligami). Sebarang pertanyaan, sila hubungi Mahkamah Syariah di talian 09-6232323.