...


 

Bagi mempercepatkan proses pendaftaran kes, pelanggan terlebih dahulu boleh mengambil dan menaip semula borang-borang yang berkaitan sebelum datang membuat pendaftaran ke kaunter kami di Aras 1, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu. Para pelanggan bolehlah memuat turun contoh borang dalam segmen ini untuk dijadikan panduan.

 

PEMBUBARAN PERKAHWINAN :

 1. Permohonan Perceraian
 2. Tuntutan Khulu' / Tebus Talaq
 3. Permohonan Perceraian Di Bawah Takliq
 4. Permohonan Pengesahan Perceraian
 5. Permohonan Pengesahan Rujuk
 6. Tuntutan Fasakh
 7. Tuntutan Sabitan Isteri Nusyuz

 

 

TUNTUTAN NAFKAH :

 1. Tuntutan Nafkah Anak
 2. Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak
 3. Tuntutan Membatalkan Perintah Nafkah Anak
 4. Tuntutan Nafkah Isteri
 5. Tuntutan Nafkah Iddah
 6. Tuntutan Mutaah
 7. Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri

 

 

TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN / HIBAH / WASIAT :

 1. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Bercerai Semasa Hidup)
 2. Tuntutan Harta Sepencarian (Kes Kematian)
 3. Tuntutan Hibah
 4. Tuntutan Pengesahan Wasiat
 5. Permohonan Pelantikan Penjaga Diri Dan Harta

 

 

PERKAHWINAN :

 1. Permohonan Kebenaran Berkahwin Wali Hakim
 2. Permohonan Kebenaran Berpoligami
 3. Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
 4. Tuntutan Faraq Nikah
 5. Tuntutan Isteri Kembali Taat
 6. Tuntutan Hutang Mas Kahwin
 7. Tuntutan Wali Engkar

 

 

FARAID :

 1. Permohonan Sijil Faraid (Selapis)
 2. Permohonan Sijil Faraid (Berlapis)

 

TUNTUTAN HAK JAGAAN ANAK :

 1. Tuntutan Hadhanah
 2. Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak

 

 

LAIN-LAIN KES

 1. Borang MS27 Bagi Kes Sebelah Pihak Sahaja
 2. Borang MS27 Bagi Kes Dua Belah Pihak

 3. Ad Litem Defendan (kes induk) - Pemohon melantik diri sendiri sebagai penjaga

 4. Ad Litem Defendan (kes induk) - Pemohon melantik orang lain sebagai penjaga

 5. Ad Litem Plaintif (kes induk) - Pemohon melantik diri sendiri sebagai penjaga

 6. Ad Litem Plaintif (kes induk) - Pemohon melantik orang lain sebagai penjaga


 

 

 

 

 

LAIN-LAIN KES

 1. Permohonan Pengesahtarafan Anak
 2. Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah (Hadhanah)
 3. Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah (Harta Sepencarian 1)
 4. Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah (Harta Sepencarian 2)
 5. Permohonan Menghidupkan Semula Kes
 6. Permohonan Semakan
 7. Permohonan Penyampaian Saman Luar Bidang Kuasa
 8. Permohonan Melanjutkan Tempoh Rayuan
 9. Permohonan Memulakan Prosiding Baru Bagi Kes Yang Ditarik Balik
 10. Permohonan Mendapatkan Perintah Bertulis
 11. Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Untuk Mendakwa Membela Sebagai Orang Miskin
 12. Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab
 13. Afidavit Jawapan
 14. Saman Penghutang Penghakiman
 15. Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Semakan
 16. Tuntutan Supaya Suami Memberi Keadilan Sewajarnya Kepada Isteri
 17. Tuntutan Penyelesaian Pembahagian Harta Pusaka Si Mati
 18. Pindaan Penyataan Tuntutan

 

 

PENYATA PEMBELAAN

1. Pernyataan Pembelaan

 

PERHATIAN : Semasa membuat pendaftaran kes, sila bawa bersama 2 salinan bagi setiap helaian borang-borang, 1 salinan kad pengenalan pemohon ( bagi semua kes ), 1 salinan surat nikah / cerai (bagi kes pengesahan perkahwinan / perceraian), 1 salinan surat mati dan kad pengenalan ahli waris ( bagi kes faraid ), dan 1 salinan slip gaji ( bagi permohonan kebenaran berpoligami). Sebarang pertanyaan, sila hubungi Mahkamah Syariah di talian 09-6232323....
Malaysia
...
JKSM
...
MAMPU
...
JPA
...
SUK Terengganu
...
JKSN Johor
...
JKSN Pulau Pinang
...
JKSN Kedah
...
JKSN SELANGOR
...
JKSN PERLIS
...
JKSN Perak
...
HRMIS