...


Dasar Kualiti Jabatan

 

Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu komited untuk melaksanakan pengurusan kes-kes syariah secara profesional, berkesan dan sistematik berlandaskan Hukum Syarak dan Undang-undang. Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualtiti akan sentiasa ditambahbaik sebagai landasan ke arah sebuah institusi kehakiman syariah yang berwibawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


...
Malaysia
...
JKSM
...
MAMPU
...
JPA
...
SUK Terengganu
...
JKSN Johor
...
JKSN Pulau Pinang
...
JKSN Kedah
...
JKSN SELANGOR
...
JKSN PERLIS
...
JKSN Perak
...
HRMIS