Dasar Kualiti Jabatan

 

Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu komited untuk melaksanakan pengurusan kes-kes syariah secara profesional, berkesan dan sistematik berlandaskan Hukum Syarak dan Undang-undang. Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualtiti akan sentiasa ditambahbaik sebagai landasan ke arah sebuah institusi kehakiman syariah yang berwibawa.