...


E-NAFKAH

Perkhidmatan sistem e-Nafkah : Khidmat Nasihat Perundangan Pengurusan Dana Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Objektif e-Nafkah : Memelihara kepentingan golongan yang berhak menerima nafkah melalui perintah mahkamah; Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah pemiutang/penghutang kehakiman terutama yang melibatkan nafkah; Mengatasi masalah isu kelewatan dalam pengendalian kes-kes penguatkuasaan perintah nafkah; Memelihara hak dan tanggungjawab pihak-pihak yang terbabit dalam institusi kekeluargaan.

...
Malaysia
...
JKSM
...
MAMPU
...
JPA
...
SUK Terengganu
...
JKSN Johor
...
JKSN Pulau Pinang
...
JKSN Kedah
...
JKSN SELANGOR
...
JKSN PERLIS
...
JKSN Perak
...
HRMIS