Undang-Undang & Enakmen

Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu menjalankan fungsi-fungsi utamanya berbekalkan kuasa yang diberi oleh beberapa undang-undang. Tanpa undang-undang JKSTR tidak boleh berfungsi. Undang-undang yang dimaksudkan ialah: