...


Fungsi Utama

Menerima dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke mahkamah syariah dengan adil dan saksama mengikut hukum syarak dan peruntukan undang-undang.

  • Menguatkuasa dan melaksanakan system kehakiman Islam yang teratur dan berkesan.
  • Mengurus kes-kes rayuan syariah secara sistematik dan berkesan.
  • Menguruskan permohonan pembahagian harta pesaka.
  • Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.
  • Memberi perkhidmatan rundingcara, pertemuan dan perdamaian.

 

 "Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada uli'l amri orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah atau berselisihan faham dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Al Quran dan Sunnah RasulNya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan elok pula kesudahannya." 

 

 Al-Nisa (4) 59

 


...
Malaysia
...
JKSM
...
MAMPU
...
JPA
...
SUK Terengganu
...
JKSN Johor
...
JKSN Pulau Pinang
...
JKSN Kedah
...
JKSN SELANGOR
...
JKSN PERLIS
...
JKSN Perak
...
HRMIS