...
OBJEKTIF :

Menyelaras, memantau dan meningkatkan penggunaan teknologi komputer yang terkini kepada semua pegawai/kakitangan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu / Mahkamah Syariah Daerah-Daerah.FUNGSI :

Memastikan sistem yang tersedia dapat digunakan dengan sempurna.AKTIVITI UTAMA :

Menguruskan proses kemasukan data dan penyeliaan pangkalan data termasuklah semua urusan yang berkaitan keperluan penggunaan Teknologi Maklumat, pengendalian, pengujian, pelaksanaan, pemantauan dan penyelenggaraan sistem E-Syariah....
Malaysia
...
JKSM
...
MAMPU
...
JPA
...
SUK Terengganu
...
JKSN Johor
...
JKSN Pulau Pinang
...
JKSN Kedah
...
JKSN SELANGOR
...
JKSN PERLIS
...
JKSN Perak
...
HRMIS