Perutusan Awal Tahun 2022 Y.A.A. Ketua Hakim Syarie Terengganu

Ditulis pada .

UCAPAN

Y.A.A HAJI WAN MOHD ZAKRI BIN WAN MOHD

KETUA HAKIM SYARIE

SEMPENA

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN KALI 1/2022

20 JANUARI 2022

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين

والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد

وعلى آله وصحبه أجمعين

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdullilahi Rabbil Alamin Wassolatu Wassolamu Ala Ashrafil Anbiyar Iwar Mursolin Waala Alihi Wasibihi Aj’main.

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, kita akhirnya diberi kesempatan untuk berhimpun lagi dalam Perhimpunan Bulanan setelah banyak kali dibatalkan atas desakan pandemik Covid-19 yang tidak putus-putus. Walaupun tidak semua Pegawai dan kakitangan hadir bersama kita secara fizikal yang bertujuan mematuhi garis panduan dan SOP yang dibekalkan MKN, namun mereka yang tidak boleh hadir masih berpeluang untuk hadir secara maya dalam talian. Alhamdulillah.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Saya berminat untuk bercakap berkenaan kualiti kerja yang menjadi keutamaan kepada kita semua dari perspektif syariat. Memastikan tahap kualiti kerja kita di jabatan ini sangatlah penting bagi mengekalkan kecemerlangan kita pada setiap tahun, malah untuk menjadikannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Prestasi cemerlang dalam kerja-kerja seharian kita bukan diukur dengan jumlah bilangan yang besar dan banyak tetapi dengan melihat mutu dan kualitinya. Islam menyanjung orang-orang yang beriman yang sedikit bilangannya dan pandai bersyukur atas semua nikmat yang dilimpahkan. Yang menjadi kebanggaan umat Islam adalah mereka yang tergolong pandai, baik, bermutu dan beramal soleh serta bermanfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Iman al-Bukhari dan Muslim bersabda mafhumnya:

“Manusia itu seumpama kelompak unta. Ada seratus ekor tetapi tidak ada yang boleh dijadikan tunggangan”.

Hadis ini menunjukkan bahawa manusia yang bermutu dan berkualiti sangat sedikit bilangannya seperti sedikitnya bilangan unta yang boleh dijadikan sebagai kenderaan dan menjadi tunggangan yang baik. Ada seratus ekor unta pun hampir tidak ada satupun boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

Kalau kita tengok pada hari ini, kita umat yang hidup di muka bumi ini banyak menumpukan perhatian kepada kuantiti dan bilangan dalam semua benda. Kita suka tunjuk angka-angka besar dan banyak namun tidak pula kita tengok di sebalik angka-angka besar dan banyak itu sama ada ia bermutu dan berkualiti ataupun tidak. Dalam al-Quran telah banyak menceritakan kepada kita bagaimana tentera Talut yang sikit sahaja boleh menang dalam peperangan ke atas tentera Jalut yang sangat ramai. Juga kisah perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabat boleh menang dengan tentera yang sedikit berbanding tentera kaum Musyrikin. Dalam perang Hunain yang mana kaum Muslimim hampir tewas dan kalah pula dapat mengajar kita supaya tidak berpegang kepada bilangan dan jumlah tentera yang ramai.

Allah SWT suka dengan pekerjaan yang sempurna dan teliti, juga suka dengan orang-orang yang melakukan tugasnya dengan sempurna dan baik amalannya. Berlumba untuk beramal di kalangan kaum Muslimim bukannya untuk menentukan siapakah yang mempunyai amalan baik dan siapa yang mempunyai amalan buruk, tetapi berlumba antara amalan baik dan terbaik. Disebabkan itu Islam mengajar kita supaya menumpukan pada amalan paling sempurna. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari, Rasulullah saw bersabda mafhumnya:

“Apabila kamu memohon kepada Allah untuk masuk syurga, mintalah syurga firdaus; kerana ianya syurga yang terbaik dan paling tinggi yang di atasnya ada Arasy al-Rahman”.

Namun untuk beramal, ilmu mestilah berada di barisan paling hadapan terlebih dahulu. Ilmu akan menjadi petunjuk dan pembimbing segala amalan. Ini kerana ilmu adalah pemimpin. Manakala amal adalah pengikut. Ia menjadi satu kaedah umum bahawa ilmu adalah syarat utama semua jenis kepimpinan sama ada dalam politik dan pentadbiran, ketenteraan, kehakiman dan perundangan dan lain-lain hal kehidupan. Dalam kehakiman contohnya, para ulama telah menetapkan syarat seseorang yang hendak menjawat jawatan hakim salah satunya hendaklah mencapai darjat mujtahid dan tidak boleh bertaqlid pendapat orang lain. Disebabkan itu tidak semua orang boleh menjadi hakim kecuali mereka yang telah sampai pada peringkat tertentu daripada tingkatan ilmu. Sebab mereka yang jahil dan tanpa ilmu apabila memegang jawatan itu boleh menyebabkan dirinya sendiri tercampak ke dalam neraka. Malah orang yang berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu laksana orang yang berjalan bukan di atas jalan maka kerosakan yang akan ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Sekiranya ilmu pun kita ada dan amalan pun kita dapat buat yang terbaik sudah tentu kualiti kerja kita akan menjadi sangat bermutu.

Sepanjang tahun 2021 dan sehingga kini, kita masih lagi menjalani kehidupan sebagai seorang insan yang perlu mengharungi cabaran-cabaran dalam era pandemik Covid-19. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020, kita telah dapat membuat banyak perubahan dan pembaharuan dalam penyampaian perkhidmatan kita khususnya dalam penyelesaian kes-kes. Antaranya adalah dengan mengeluarkan Tatacara Pengendalian Prosiding Kes-Kes di Mahkamah Syariah Secara Teknologi Komunikasi Jarak Jauh melalui Arahan Ketua Hakim Syarie Bil. 3/2021 dan Pekeliling Ketua Hakim Syarie 1/2021. Menariknya, kita telah berjaya membuat tatacara yang begitu detil untuk digunakan oleh pelanggan-pelanggan mahkamah termasuklah untuk Peguam Syarie, meliputi tatacara membuat permohonan; tatacara membaca afidavit/wakalah; tatacara pendaftaran kes; tatacara Majlis Sulh; tatacara sebutan; tatacara perbicaraan; tatacara rekod persetujuan di hadapan hakim; dan tatacara pemfailan dokumen semasa sebutan/bicara. Malah kita telah bersidang dengan mengikuti tatacara ini semasa pendengaran kes rayuan secara sidang video di Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu pada 25 April 2021. Ini telah menjadi pilihan alternatif bagi mengurangkan kehadiran pihak-pihak secara fizikal terutamanya mereka yang berada di kawasan berisiko tinggi.

Selain itu, kita juga telah berjaya mengkaji, menyelaras dan meminda Enakmen Kesalahan Jenayah Syaria (Takzir) (Terengganu) 2001 melalui Mesyuarat Penyelarasan Undang-Undang Syariah di bawah Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi yang diadakan dalam 3 sesi yang mana salah satu sesi itu terpaksa juga dibuat dalam talian. Sebanyak lebih kurang 39% peruntukan-peruntukan di dalamnya telah dibuat pindaan meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang baharu dan menaikkan kadar hukuman.

Manakala KPI penyelesaian kes di setiap dewan sebagaimana dibentangkan dalam tiap kali diadakan mesyuarat MKSP menunjukkan pencapaian yang positif dengan peratusan melebihi 90%. Oleh itu saya harap kes-kes yang belum selesai dan kes-kes mendatang dapat  memberi data penyelesaian yang kekal positif. Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan, atau (ayat yang lebih lembut) menasihatkan agar hakim-hakim dapat menyiapkan alasan penghakiman sebagaimana Arahan Amalan No. 6 Tahun 2017 yang telah diendorskan bagi mengelakkan dari dianggap sebagai tidak bertanggungjawab, ingkar perintah dan cuai dalam melaksanakan tugas selaras dengan Peraturan 4(2)(g) hingga (j) Peraturan-Pertauran Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993] seperti berikut:

 

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh —

(g)     tidak bertanggungjawab;

(h)     ....;

(i)      ingkar   perintah   atau   berkelakuan   dengan   apa-apa cara yang boleh   ditafsirkan   dengan   munasabah sebagai ingkar perintah; dan

(j)       cuai dalam melaksanakan tugasnya.

 

Penyediaan alasan penghakiman ini juga salah satu cara untuk hakim-hakim membuktikan mereka juga mempunyai kualiti dalam menghasilkan penghakiman yang bermutu dengan ilmu yang dimilki dapatlah menyerlahkan lagi kebernasan idea pemikiran sebagai seseorang yang layak untuk memberi keadilan dalam setiap kes.

Dari sudut pencapaian dalam pengurusan tadbir urus dan kehakiman sebagaimana Teras 1 dan Teras 2 Pelan Strategik 2019-2023, pandemik Covid-19 tidaklah menyekat pelaksanaan program-program kita dalam strategi secara total. Bagi tahun 2020, dalam laporan yang dibentangkan kepada saya oleh Jawatankuasa Penilaian dan Pemantauan Pelan Strategik JKSTR, kita telah mencapai peratusan pelaksanaan bagi Teras 1 dan Teras 2 sebanyak 74.27%. Manakala bagi tahun 2021, kita telah mencapai peratusan pelaksanaan bagi Teras 1 dan Teras 2 sebanyak 83.33%. Ini menjadikan peratusan pelaksanaan bagi TIGA TAHUN semenjak kita mendokumentasikan Pelan Strategik 2019-2023 ialah sebanyak 73.22%. Angka ini sebenarnya sangat memberangsangkan dan meningkat memandangkan dalam dua tempoh terkebelakang ini kita masih mendepani cabaran pandemik Covid-19. Jika dilihat pada tahun 2019, peratusan pelaksanaan bagi Teras 1 dan Teras 2 sangat rendah hanya 62.05%. Secara tak langsungnya kita semua telah membuktikan bahawa kerja yang kita lakukan semakin berkualiti dari semasa ke semasa seperti diharapkan. Tahniah kepada semua saya ucapkan. Moga sehingga tamat tempoh 5 tahun kita dapat mencapai peratusan keseluruhan yang kita jangkakan iaitu 85%.

Saya percaya kita telah lalui fasa ‘berfikir di luar kotak’. Malah teknik ‘berfikir di luar kotak’ ini telah kita janakan dengan merekabentuk pelbagai inovasi yang dipertandingkan di pelbagai peringkat. Untuk tahun 2022 ini, saya harapkan kita dapat teruskan KIK kita untuk terus bertanding di setiap peringkat sehingga ke antarabangsa selaras dengan objektif kita yang bertemakan “Syariah World Class”. Ibn al-Jawzi[1] pernah menyebut, “untuk mencapai apa sahaja objektif, kita memerlukan 2 perkara iaitu MOTIVASI dan STRATEGI YANG BETUL”. Kedua-dua ini sekiranya kita terapkan dalam amalan kita dan laksanakannya akan memudahkan dan melancarkan kerja seharian kita.

Sekian, terima kasih.

Wabillahitauufik wal hidahah wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.