Punca Kuasa

Ditulis pada .

PUNCA-PUNCA KUASA

Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR) juga telah membuat penambahbaikan terhadap panduan kerja selaras dengan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: ”Panduan Kerja Sektor Awam”.

Dengan ini, JKSTR menyokong hasrat kerajaan untuk memantapkan lagi perkongsian dan integrasi maklumat serta kerjasama strategik dalam kalangan agensi kerajaan.

Sementara itu, dalam melaksanakan tanggungjawab dan kuasa perundangannya, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR) telah menggunapakai sumber kuasa perundangan seperti berikut:-

a) Enakmen-Enakmen

i. Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1422 H/2001M.

ii. Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam (Terengganu) 1985.

iii. Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001;

iv. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001;

v. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Terengganu) 2001;

vi. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001;

vii. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001;

viii. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) Terengganu 1423H/2002M.

 

b) Kaedah-kaedah

i. Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Borang dan Fee) Negeri Terengganu 2014.

ii. Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Terengganu) 2015.

iii. Kaedah Tatacara Mal (Sulh) (Terengganu) 2014.

 

c) Arahan Amalan

i. Arahan Amalam Mahkamah Syariah

ii. Pekeliling Ketua Hakim Syarie