Bahagian Khidmat Pengurusan & Sumber Manusia

Ditulis pada .

Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

Bahagian  ini  diletakkan  di  Ibu  Pejabat  Jabatan  Kehakiman  Syariah Terengganu.   Ia   adalah   merupakan   sebagai   pusat   pentadbiran jabatan.Objektif bahagian ini :-i.Memberi    khidmat    sokongan    yang    berkesan    kepada bahagian-bahagian lain untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing.ii.Melahirkan    satu    sistem    pengurusan    pentadbiran    dan kewangan yang bersih, cekap dan produktif.iv.Melahirkan    kepimpinan    pengurusan    yang    bersesuaian dengan kehendak Islam.

Fungsi bahagian ini :-

i.Pengurusan  dan  penyelarasan  perjalanan  pentadbiran  hal-hal    am    pejabat    seperti    penggunaan    ruang    pejabat, pengurusan  fail,  surat  menyurat,  pengangkutan,  setor  dan kenderaan.

ii.Pengurusan   kewangan   dan   akaun   seperti   penyediaan anggaran   belanjawan   tahunan,   gaji,   elaun-elaun,   projekpembangunan, pembelian barang-barang dan perkhidmatan, dan pembayaran tuntutan kewangan.

iii.Pengurusan  sumber  tenaga  manusia  termasuk  mengenai perjawatan,   perkhidmatan   personel,   latihan   dan   kursus, disiplin dan tatatertib.