Unit ICT

Ditulis pada .

OBJEKTIF :

 

Menyelaras, memantau dan meningkatkan penggunaan teknologi komputer yang terkini kepada semua pegawai/kakitangan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu / Mahkamah Syariah Daerah-Daerah.FUNGSI :

 

Memastikan sistem yang tersedia dapat digunakan dengan sempurna.AKTIVITI UTAMA :

 

Menguruskan proses kemasukan data dan penyeliaan pangkalan data termasuklah semua urusan yang berkaitan keperluan penggunaan Teknologi Maklumat, pengendalian, pengujian, pelaksanaan, pemantauan dan penyelenggaraan sistem E-Syariah.