Visi, Misi & Objektif

Ditulis pada .

VISI

Memartabatkan Institusi Kehakiman Dan Perundangan Syariah Bertaraf Antarabangsa Menjelang 2023.

MISI

Melaksanakan Pengurusan Kehakiman Syariah Berlandaskan Hukum Syarak Dan Undang-Undang Secara Profesional Demi Keadilan Dan Kesejahteraan Ummah Melalui Pendekatan Inovatif Dan Startegik.

OBJEKTIF

Untuk menyegerakan pengendalian kes-kes syariah dengan adil, teratur dan berkesan berasaskan undang-undang dan Perlembagaan selaras dengan Hukum Syarak, disamping mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja dari aspek perundangan, pengurusan, penggunaan teknologi maklumat (ICT) dalam pentadbiran, serta menyediakan prasarana yang terbaik.