17 Oktober 2019 : Lawatan Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri Terengganu(JUPEM) Sempena Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Ke JKSTR

Ditulis pada .