17 Oktober 2021 : Mesyuarat Penyelarasan Undang-Undang Syariah Dibawah Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Terengganu Bil. 3/2021

Ditulis pada .

Mesyuarat Penyelarasan Undang-Undang Syariah Dibawah Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Terengganu Bil. 3/2021 diadakan pada 17 Oktober 2021, bertempat di Summer Bay Resort, Pulau Lang Tengah, Terengganu.