18 Oktober 2021 : Majlis Perisytiharan Peguam Syarie Negeri Terengganu

Ditulis pada .

Majlis Perisytiharan Peguam Syarie Negeri Terengganu pada 18 Oktober 2021, bertempat di Dewan Bicara 1, Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu.