MS ISO 9001:2008

Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu
telah dipersijilkan oleh pihak QAS SIRIM
kerana telah melaksanakna sistem
pengurusan kualiti yang menepati
kehendak ISO 9001:2008.

 

Kembali Ke Menu

Program Kualiti
Halaman Lain