Kes Wasiat

loading
 
 
 

Diterbitkan pada 17 Ogos 2010

......Semasa mengemukakan sebab-sebab permohonannya Plaintif telah menyebut ;

Saya, Wan Puziah binti Haji Wan Awang ( No. K/P : 5738341 ) yang beralamat di No. MPKT 1693, Lot 1076 P, Kg. Wakaf Beruas, 20050 Kuala Terengganu, Terengganu sesungguhnya berikrar dan mengatakan seperti berikut ;

  1. Saya ialah Plaintif di dalam tindakan ini dan melainkan jika dinyatakan sebaliknya, fakta-fakta yang dinyatakan di dalam ini adalah benar berdasarkan kepada pengetahuan dan kepercayaan saya sendiri.2.

  2. Defendan Pertama ialah anak saudara seibu sebapa kepada Gemulah Wan Hitam binti Haji Wan Long, yang telah meninggal dunia pada 20 Januari, 1998 (“ si mati” ) dan juga merupakan waris yang hampir sekali kepada simati.

  3. Melalui Petisyen No : 31 –7 – 1998 di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Terengganu, Defendan Pertama telah dilantik sebagai Pentadbir kepada harta pesaka si mati.   Sesalinan Pemberian Surat Mentadbir Pesaka yang bertarikh 11.11.1998 ada dikembarkan bersama-sama ini dan ditandakan sebagai ekshibit “ WP –1 ”......


Komen Mengenai Kes Ini
 
All fields are mandatory!

Select your rating:           

 

characters left

Powered by Citricle

Kembali Ke Menu

Kes Mahkamah Syariah