Kes Pengesahan Nasab /Pengesahan Taraf Anak

loading
 
 
 

Diterbitkan pada 20 Mac 2011

ATAS PERMOHONAN Pemohon, Permohonan ini dipanggil untuk pendengaran di dalam Kamar Bicara, dalam kehadiran Pemohon bersama Responden, MAKA PADA HARI INI YANG ARIF HAKIM TELAH MEMBUAT PENGHAKIMAN SEPERTI BERIKUT :-

Permohonan yang telah didaftarkan pada 22 Disember 2010 ini adalah merupakan suatu permohonan supaya Mahkamah  membuat sabitan  bahawa seorang bayi lelaki yang telah dilahirkan oleh Farah Nurliliana binti Jauhari, KP: 930111-11-5312, pada 7 Disember 2010 jam 09.20 pagi di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu, Kelantan, adalah anak sah taraf mengikut Hukum Syarak bagi pasangan Farah Nurliliana binti Jauhari, dengan Wan Khairi bin Wan Azmi, KP:910727-03-5435, Pemohon...


Komen Mengenai Kes Ini
 
All fields are mandatory!

Select your rating:           

 

characters left

Powered by Citricle

Kembali Ke Menu

Kes Mahkamah Syariah