Objektif Pejabat Ketua Hakim Syarie Terengganu

UNTUK memastikan kesemua penghakiman dan hukuman Mahkamah Syariah sentiasa menepati Hukum  Syarak dan undang-undang; yang mana dilaksanakan dengan cepat  tanpa kelengahan yang tidak munasabah, saksama, adil, dan boleh dilaksanakan;  DAN ianya mempunyai alasan penghakiman dan boleh dimanfaati melalui laporan dalam journal undang-undang, SERTA memastikan perkhidmatan dan sistem penyampaian kepada pelanggan adalah sentiasa yang terbaik dan memuaskan, DAN JUGA memastikan kesemua arahan/pekeliling/surat pekeliling Perkhidmatan dan Kewangan yang dikeluarkan dari masa ke semasa, dipatuhi sepenuhnya.

Kembali Ke Menu