Piagam Pelanggan JKSTR

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Menetap tarikh sebutan/bicara/sulh kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes;

2

Menyebut/membicarakan sesuatu kes mal dan jenayah dalam masa 21 hari selepas didaftarkan;

3

Mengeluarkan Sijil Faraid dalam tempoh 21 hari selepas dibuat pembahagian hak waris.

4

Menyebut/membicarakan sekurang-kurangnya 80% daripada kes mal dan kes jenayah yang telah didaftarkan dalam setahun;

5

Keputusan bertulis akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari. Keputusan kes mal dalam mahkamah dan kes jenayah dalam tempoh 30 hari sekiranya ada permohonan;

6

Penghakiman akan dibuat dalam tempoh 30 hari selepas penggulungan hujah;

7

Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima;

8

Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.