Prestasi Piagam Pelanggan

BIL

PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN TAHUN 2015
Jun
Julai
Ogos
September

Oktober

1

Menetap tarikh sebutan/bicara/sulh kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes;

100%

100%

100%

100%

100%

2

Menyebut/membicarakan sesuatu kes mal dan jenayah dalam masa 21 hari selepas didaftarkan;

97%

97%

97%

97%

97%

3

Mengeluarkan Sijil Faraid dalam tempoh 21 hari selepas dibuat pembahagian hak waris.

90%

90%

90%

90%

90%

4

Menyebut/membicarakan sekurang-kurangnya 80% daripada kes mal dan kes jenayah yang telah didaftarkan dalam setahun;

80%

80%

80%

80%

80%

5

Keputusan bertulis akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari. Keputusan kes mal dalam mahkamah dan kes jenayah dalam tempoh 30 hari sekiranya ada permohonan;

80%

80%

80%

80%

80%

6

Penghakiman akan dibuat dalam tempoh 30 hari selepas penggulungan hujah;

100%

100%

100%

100%

100%

7

Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima;

80%

80%

80%

80%

80%

8

Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.

80%
80%
80%
80%
80%

* Prestasi Piagam Pelanggan hanya dipaparkan dalam tempoh 5 bulan terakhir untuk panduan semua.