Statistik Kes Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (SBSK)

Segmen ini memuatkan statistik keseluruhan kes SBSK Negeri Terengganu bagi tahun 2011 (Januari-Disember). Ianya merangkumi kes yang didaftar, kes yang telah diselesaikan dan kes yang dibawa kedepan atau baki.


Kes SBSK 2015

Mengandungi statistik kes SBSK sepanjang tahun 2015.

Kes SBSK 2014

Mengandungi statistik kes SBSK sepanjang tahun 2014.

Kes SBSK 2013

Mengandungi statistik kes SBSK sepanjang tahun 2013.

Kes SBSK 2012

Mengandungi statistik kes SBSK sepanjang tahun 2012.

Kes SBSK 2011

Mengandungi statistik kes SBSK sepanjang tahun 2011.